PMD - Systém pro výpočty metodou konečných prvků

Programové prostředky PMD (Package for Machine Design) představují původní soubor fortranských programů, které umožňují řešení obecných úloh mechaniky kontinua na bázi metody konečných prvků (MKP). Projekt rozvoje a testování PMD probíhá systematicky od roku 1977 na vědeckotechnické i servisní úrovni.

Provozovatelem výpočetního systému PMD je společnost VAMET, s.r.o. společně s Ústavem termomechaniky AV ČR, v.v.i..

Fundamentálním rysem systému PMD je jeho otevřenost k novým úlohám, metodám a prostředkům. Základní koncepce výpočtového systému vychází z představy ucelených, samostatných bloků, které spolu komunikují a skládají se, podle požadavků problému, do výsledných výpočetních celků.

Pro řešení typických úloh inženýrské praxe a projektů z oblasti mechaniky poddajných těles (např. vedení tepla, termoelasticita, vlastních hodnot, seizmicita, plasticita) byly z programů PMD sestaveny problémově orientované programové systémy, které slouží ke zpracování rutinních výpočtů.

Systémy PMD jsou vybaveny Příručkou uživatele a Referenční příručkou (v češtině) a obsáhlým Example Manual (anglicky).

Soubor programů PMD/PMD-GFEM byl stanoviskem Komise č.5 „Pevnostní výpočty komponent a potrubních systémů“ ze dne 24.11.2015 doporučen pro vytváření podkladů pro bezpečnostní dokumentaci jaderných elektráren typu VVER. (Před tímto datem byl soubor PMD atestován Státním úřadem pro jadernou bezpečnost pod registračním číslem 531.)