Výpočetní možnosti PMD

Programové prostředky systému PMD umožňují na bázi MKP řešení obecných úloh mechaniky kontinua, zejména:

 • Stacionárních a nestacionárních teplotních polí

 • Lineární termo- elasto- statiky

 • Nelineární statiky termo- elasto- plasticity a creepu

 • Nelineární statiky velkých deformací, posunutí a rotací

 • Lineární stability

 • Lineární elastodynamiky

 • Nelineární transientní dynamiky - implicitní a explicitní integrace

 • Seizmické odezvy

 • Kontaktu

Více o typech úloh | Více o metodách řešení | Více o modelování fyzikálních veličin

Grafické uživatelské rozhraní PMD

Program GFEM je základní grafický pre/postprocesor systému PMD. Tento program umožňuje generování sítě, zadání okrajových podmínek, spuštění výpočtu a vykreslení výsledků na síti. Programové rozhraní umožnuje zpracování modelů generovaných mimo systém GFEM. Je možné načíst sítě konečných prvků např. z programů ANSYS, FEMAP, DYNA, PATRAN a dalších.

Výhody pre/postprocesoru GFEM:

 • Dokonalý přehled o síti konečných prvků

 • Minimální degenerace konečných prvků

 • Orientace na mapované sítě - snížení výpočetních nároků

 • Ideální podpora využití kvadratických prvků a efektivní využití hranových uzlů

 • Opravování sítí vytvořených v komerčních generátorech

 • Snazší hodnocení napjatosti podle různých metodik a norem

V systému PMD a programu GFEM je nastavena přísná hranice tolerance k degeneraci prvků. Tato podmínka zajišťuje, že jsou do MKP výpočtu propuštěny pouze kvalitní sítě, z nichž plynou důvěryhodnější výsledky řešení.

Časově náročnější tvorba sítě v procesoru GFEM je bohatě vykoupena smysluplnými výsledky, které lze jednoduše inženýrsky interpretovat.

Více o tvorbě sítí v preprocesoru GFEM