Novinky

PMD verze f77.13 (2020)

PMD verze f77.12 (2017)

 • Creepové modely

  Do nelineárního statického řešiče (program HPLS) byly implementovány další materiálové modely pro výpočty creepu: Norton, Time Hardening a MPC Project Omega.

 • Jednobodová integrace – dynamika

  Do nelineárního dynamického řešiče (program HDYN) byla implementována jednobodová integrace, která může značně urychlit výpočty složitých úloh.

 • Rychlý přímý řešič – dynamika

  Metodu sparse direct je nově možné použít při výpočtech dynamické odezvy metodou modální superpozice (programy FEFS + HMOD).

 • Rychlý přímý řešič – vedení tepla

  Metodu sparse direct je nově možné použít při výpočtech úloh vedení tepla (programy XT2S, XT2T, XT3S a XT3T).

PMD verze f77.11 (2013)

 • Pyramidový prvek

  Do knihovny prvků byl přidán nový isoparametrický 3D prvek: pětistěnná pyramida. Tento prvek je zatím možné použít pouze pro elastostatické úlohy.

 • Paralelní rychlý přímý řešič

  Rychlý přímý řešič byl rozšířen a optimalizován pro současné vícejádrové a víceprocesorové počítače. Paralelní verze řešiče dosahuje řádově vyšší rychlosti výpočtu (v závislosti na počtu jader a procesorů) oproti předchozí sekvenční verzi.

 • Rychlý přímý řešič – dynamika a plasticita

  Metodu sparse direct je nově možné použít při výpočtech vlastních frekvencí a tvarů a úloh plasticity (program FEFS + HEIG nebo HPLS).

PMD verze f77.10 (2009)

 • Diagonalizace prvkových matic hmotnosti

  Program HMOT byl rozšířen o možnost výpočtu diagonalizovaných (lumpovaných) prvkových matic hmotnosti metodou HRZ (Hinton-Rock-Zienkiewicz).

 • Rychlý přímý řešič – elastostatika

  Do lineárního statického řešiče (program FEFS) byla implementována tzv. sparse direct metoda řešení kombinovaná s přečíslovacím algoritmem minimum degree. Tato metoda představuje paměťově náročnější, avšak násobně rychlejší alternativu ke stávající frontální metodě, zejména při řešení úloh na rozsáhlých výpočtových sítích.