Sítě konečných prvků z programu GFEM

Základní preprocesor systému PMD je orientován na tvorbu kinematických mapovaných sítí konečných prvků, které mají lepší aproximační vlastnosti, dávají uživateli dokonalý přehled o síti a usnadňují hodnocení napjatosti zažízení. Výhody preprocesoru G-FEM se projeví především při diskretizováví skořepinových konstrukcí. Pro struktury obecných tvarů lze s výhodou a bez problémů použít libovolný generátor sítí. Ukázky výpočtových sítí společnosti VAMET, s.r.o. jsou zde k nahlédnutí spolu se stručným popisem a charakteristikou.

Chladič plynu

Na modelu bylo řešeno stacionární teplotní pole, elastostatická a seizmická odezva konstrukce. Výsledky byly hodnoceny metodou kategorizace napětí dle NTD A.S.I. Síť je tvořena 235-ti tisíci uzly, 79-ti tisíci prvky.

Chladič plynu

Lanový buben těžního stroje

Na modelu bylo řešeno mechanické zatížení těžního bubnu při odvíjení lana. Síť je tvořena 650-ti tisíci uzly, 140-ti tisíci prvky.

Lanový buben těžního stroje

Iontový Filtr

Model byl vytvořen pro popsání stacionárního teplotního pole a zjištění termo-elastické odezvy. Výsledky byly honoceny metodou kategorizace napětí dle NTD A.S.I. Síť je tvořena 180-ti tisíci uzly, 30-ti tisíci prvky.

Iontový Filtr

Odparka

Model obsahuje i vnitřní vestavbu, trubkovnici a svazky trubek. Bylo určováno stacionární a nestacionární teplotní pole. Termoelastická odezva byla vyhodnocena dle NTD A.S.I. Síť je tvořena 266-ti tisíci uzly, 97-ti tisíci prvky.

Odparka

Nádoba pro uranovou kazetu

Model byl vytvořen za účelem popsání prvních vlastních frekvencí a jim odpovídajícím vlastním tvarům konstrukce. Síť je tvořena 92-ti tisíci uzly, 18-ti tisíci prvky.

Nádoba pro uranovou kazetu

Detail rohu membránové stěny

Model sloužil k analýze mezního stavu membránové stěny. Počítán byl nestacionární teplotní ohřev a následné chladnutí stěny. Síť je tvořena 160-ti tisíci uzly, 28-ti tisíci prvky.

Detail rohu membránové stěny

Pístové čerpadlo

Model pístového čerpadla byl použit pro výpočet teplotních polí, pro statický a seizmický výpočet a následné hodnocení dle NTD A.S.I. Globální model čerpadla byl doplněn submodely vestavěných částí. Síť je tvořena 953-ti tisíci uzly, 563-ti tisíci prvky. Pro generování sítě byl použit automatický generátor sítě ve spolupráci s Ústavem termomechaniky AV ČR.

Pístové čerpadlo

Odplyňovač

Na modelu bylo určeno stacionární a nestacionární teplotní pole, elasto-statická odezva. Výsledné pole napjatosti bylo hodnoceno dle NTD A.S.I. Model obsahuje i vnitřní vestavby, trubkovnici a svazek U trubek. Síť je tvořena 294-ti tisíci uzly, 107-ti tisíci prvky.

Odplyňovač

zpět na Reference