Reference

Během dlouholetého užívání v nejrůznějších odvětvích inženýrské praxe byl systém PMD využit pro řešení stovek projektů. Níže jsou uvedeny typové zakázky řešené společností VAMET, s.r.o.

Sítě konečných prvků vytvořených v preprocesoru GFEM

Ukázky úloh řešených v PMD

Výběr provedených expertiz